Episodeguide: Sesong 1 | Sesong 2 | Sesong 3 | Sesong 4 | Sesong 5 | Sesong 6

Episode 11. Sacrifice

Sacrifice Numb3rs på DVD
Huset til offeret blir endevendt på jakt etter overvåkningsutstyr

En forsker som jobber ved en privat "tenketank" blir funnet drept av ex-kona, som han var i skillsmisseforhandlinger med. Hardisken på PCen hans er slettet, men Charlie klarer ganske snart å få fram noe av det som lå på den, og det kan se ut som at det er baseball statistikk. Han har jobbet med ett sytem for å forutse treffprosent o.l. i baseball

Det viser seg at konas nye kjærste både har motiv, (avdøde har en stor livsforsikring som vil tilfalle kona), og vold på rullebladet. Senere viser det seg også at han har innstallert alarmsystemet til avdøde, som senere har blitt brukt til avlytting.

Charlie prater med faren sin, Alan, om det dårlige forholdet mellom ektefellene, og faren sier at også han og Charlies mor hadde problemer i en periode. Charlie kan ikke engang huske at de kranglet i perioden det er snakk om, så sier faren hans noe viktig. De "gjemte" uvennskapen for barna, og forkledde store ting som små ting. Det utsagnet får Charlie til å tenke på at baseballstatistikken bare var ett cover for noe større.

Han fjerner baseballstatistikken fra materialet og finner ut at avdøde jobbet med ett system som skulle brukes til å forutse menneskers framtid utifra bakgrunn, bosted, foreldrenes inntekt og annet. Myndigheten kunne siden kunne bruke det materialet til å avgjøre i hvilke områder i byen de f.eks. skulle satses på teoretisk utdanning av barna.

De tar en prat med assistenten hans om saken, han har ikke mye å fortelle, men han kan fortelle at han skaffet avdøde "demografiske" data. Prosjektet ble imidlertid stoppet av toppsjefen for tenketanken.

De snakker med sjefen som forteller at han hadde mistanke om at avdøde jobbet med ett eget prosjekt i arbeidstida. Han var naturlig nok redd for at avdøde skulle selge prosjektet uten at de fikk inntekter av det, og at han derfor har motiv, men han forteller også at han ikke engang hadde vært på åstedet før han fikk melding om at han var død

De setter inn presset mot ex-kona, og i avhør innrømmer hun at det var hun som overvåket avdøde, men ifølge advokaten hennes var ikke det ulovelig fordi skillsmisseopgjøret ikke var avsluttet, og hun hadde derfor i praksis satt opp overvåkningsutstyr i sin egen stue. Overvåkningsutstyret registerte verken lyd eller bilde, men var en "antenne" som fanget opp pulsen fra en LCDskjerm, og dermed kunne hun se hva som foregikk på skjermen. Hun forteller at hun ville bruke det som bevis i en eventuell rettsak omkring skillsmisseoppgjøret. Charlie får se opptakene, men det forteller han i utgangspunktet ingenting, men han mener at takten den som slettet harddisken skrev i, kan avsløre han. Skrivetakten avslører at det er assistenten som står bak.

Han innrømmer drapet, men Charlie blir overrasket når han forteller om motivet. Han kommer nemlig fra en bydel som nok hadde mistet store deler av skoletilbudet hvis avdødes data hadde blitt brukt til å bestemme kommunens ressursbruk. Han så nesten på avdøde som en Hitlertype som ville fremdyrke en elite ved hjelp av utdanningssystemet.

Har du spørsmål om annonsering, eller tips til siden, kontakt oss på post@tvslave.no
TVSlaves annonsepolitikk